– Osoby z niepełnosprawnością

Studenci posiadający umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł II.

Wnioski można składać za pomocą portalu informacyjnego SOW https://sow.pfron.org.pl/

Informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Głogowie, ul. Słowiańska 13, pok. 1 w godz. 9.00-14.00, nr tel. 768373504

Mobbing i dyskryminacja – zagadnienia praktyczne – to tytuł wykładu otwartego, na który zapraszamy wszystkich studentów i pracowników PWSZ w Głogowie.
Wykład poprowadzi mecenas Robert Leśniak.
Wykład odbędzie się 31 maja 2022 r. (wtorek), o godz. 10:30 w formie online, na uczelnianej platformie Google Meet.
Link do spotkania: https://meet.google.com/ise-whgb-qko
[Nie jest wymagane konto Google!]

Zapraszamy do udziału w wykładzie otwartym, który odbędzie się w środę 4 maja 2022 r. w godzinach od 14.00 do 16.00, na platformie Zoom. Wykład organizowany jest przez Fundację Science Watch Polska.
Program:

1. Bariery wpływające na wykluczenie studentów z niepełnosprawnościami w procesie komunikowania się.
2. Wykorzystanie komunikacji cyfrowej w przełamywaniu barier.
3. Kluczowe elementy w przygotowaniu materiałów dydaktycznych …

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na warsztaty z zakresu symulacji medycznych dla studentek i studentów uczelni w ramach projektu pn: „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej w Głogowie” (nr POWR.05.03.00-00-0021/19), realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla …

Back to top