– Jak pracować ze studentem niepełnosprawnym?

Zapraszamy do udziału w wykładzie otwartym, który odbędzie się w środę 4 maja 2022 r. w godzinach od 14.00 do 16.00, na platformie Zoom. Wykład organizowany jest przez Fundację Science Watch Polska.

Program:
1. Bariery wpływające na wykluczenie studentów z niepełnosprawnościami w procesie komunikowania się.
2. Wykorzystanie komunikacji cyfrowej w przełamywaniu barier.
3. Kluczowe elementy w przygotowaniu materiałów dydaktycznych dla osób niepełnosprawnych (tekst, grafika, kolorystyka).
4. Aspekty prawne a komunikacja cyfrowa.
5. Promowanie dostępności cyfrowej wyzwaniem dla nowoczesnych uczelni.
6. Dyskusja.‍
Back to top