– Wsparcie finansowe dla studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności

Studenci posiadający umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł II.

Wnioski można składać za pomocą portalu informacyjnego SOW https://sow.pfron.org.pl/

Informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Głogowie, ul. Słowiańska 13, pok. 1 w godz. 9.00-14.00, nr tel. 768373504

Back to top