– Pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych

Studenci posiadający umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł II.

Wnioski można składać za pomocą portalu informacyjnego SOW https://sow.pfron.org.pl/

Informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Głogowie, ul. Słowiańska 13, pok. 1 w godz. 9.00-14.00, nr tel. 768373504

Zapraszamy do udziału w wykładzie otwartym, który odbędzie się w środę 4 maja 2022 r. w godzinach od 14.00 do 16.00, na platformie Zoom. Wykład organizowany jest przez Fundację Science Watch Polska.
Program:

1. Bariery wpływające na wykluczenie studentów z niepełnosprawnościami w procesie komunikowania się.
2. Wykorzystanie komunikacji cyfrowej w przełamywaniu barier.
3. Kluczowe elementy w przygotowaniu materiałów dydaktycznych …

Back to top