– Aktywni studenci

Tło PWSZ z logotypami instytutów
Studentka II roku kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Głogowie  – Dominika Piekarz, jest autorką artykułu, który został opublikowany w numerze 4/2021 „Magazynu Pielęgniarki i Położnej” wydawanego przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.
W tekście zatytułowanym „Udział pielęgniarki w badaniach naukowych” nasza studentka porusza ważki dla pielęgniarstwa temat badań naukowych, które w Polsce są ciągle obszarem mało poznanym, wolno rozwijanym i słabo propagowanym.

Jak pisze studentka „Niezadowalający stan badań naukowych w polskim pielęgniarstwie wydaje się wynikać z braku tradycji badawczej oraz niedostatecznego przygotowania metodologicznego przedstawicieli zawodu do prowadzenia pracy naukowej.”
Artykuł naszej studentki komentuje pielęgniarka – prof. dr Dorota Kilańska, pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dyrektorka Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie – kończąc go słowami ” My, dzięki międzynarodowej współpracy, uczymy się prowadzenia badań, co od lat jest chlebem powszednim pielęgniarek na świecie.”
Back to top