– Magazyn Pielęgniarki i Położnej

W czasopiśmie „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” (nr 11/2022 – dostępny w czytelni Biblioteki PWSZ w Głogowie) ukazał się artykuł Zuzanny Przybylskiej – studentki II roku kierunku Pielęgniarstwo I st. W tekście zatytułowanym „Rozwój pielęgniarstwa i jego profesjonalizacja” autorka opisuje proces przemian zachodzących w podejściu do opieki nad chorymi oraz kształtowania się zawodu pielęgniarki od czasów …

Tło PWSZ z logotypami instytutów
Studentka II roku kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Głogowie  – Dominika Piekarz, jest autorką artykułu, który został opublikowany w numerze 4/2021 „Magazynu Pielęgniarki i Położnej” wydawanego przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.
W tekście zatytułowanym „Udział pielęgniarki w badaniach naukowych” nasza studentka porusza ważki dla pielęgniarstwa temat badań naukowych, które w Polsce są ciągle obszarem mało poznanym, wolno rozwijanym i słabo propagowanym.

Read more Aktywni studenci

Back to top