– W Cieniu Czepka

Już odebrały dyplomy ukończenia stusiów w PANS w Głogowie, ale nie ustają w doskonaleniu swojego warsztatu naukowego. Nasze tegoroczne absolwentki kierunku pielęgniarstwo II stopnia – mgr piel. Urszula Jankowska, mgr piel. Lucyna Puchalska i mgr piel. Beata Stodółka, są autorkami  artykułu nt. telenursingu, który został opublikowany w ostatnim numerze Biuletynu DOIPiP „W cieniu czepka”. 
Zagadnienie …

W majowym  numerze biuletynu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ” W Cieniu Czepka”, znalazły się dwa artykuły studentek pielęgniarstwa. Prace zostały przygotowane pod kierunkiem dr n. med. Elżbiety Garwackiej-Czachor- nauczyciela akademickiego PWSZ w Głogowie.
Pani Sylwia Klarycka – studentka I roku pielęgniarstwa – jest autorką artykułu pt. „Proces profesjonalizacji pielęgniarstwa”, a Pani Iga Karpierz – …

Back to top