– telenursing

Już odebrały dyplomy ukończenia stusiów w PANS w Głogowie, ale nie ustają w doskonaleniu swojego warsztatu naukowego. Nasze tegoroczne absolwentki kierunku pielęgniarstwo II stopnia – mgr piel. Urszula Jankowska, mgr piel. Lucyna Puchalska i mgr piel. Beata Stodółka, są autorkami  artykułu nt. telenursingu, który został opublikowany w ostatnim numerze Biuletynu DOIPiP „W cieniu czepka”. 
Zagadnienie …

Back to top