– publikacja

Już odebrały dyplomy ukończenia stusiów w PANS w Głogowie, ale nie ustają w doskonaleniu swojego warsztatu naukowego. Nasze tegoroczne absolwentki kierunku pielęgniarstwo II stopnia – mgr piel. Urszula Jankowska, mgr piel. Lucyna Puchalska i mgr piel. Beata Stodółka, są autorkami  artykułu nt. telenursingu, który został opublikowany w ostatnim numerze Biuletynu DOIPiP „W cieniu czepka”. 
Zagadnienie …

Na początku maja ukazała się kolejna publikacja w wersji elektronicznej wydana przez naszą Uczelnię. Są to materiały z konferencji naukowo-szkoleniowej z okazji Światowego Dnia Inżyniera wydane pt.  Zrównoważony rozwój pod red. dra inż. Pawła Modzela. Publikacja ukazała się w ramach projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała …

Back to top