– Zgłoś udział w kursach

Platforma projektowa Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) bedzie przedmiotem cyklu szkoleń dla studentów Instytutu Politechnicznego PANS w Głogowie.

Spośród wielkiego obszaru zastosowań TIA Portal – będącego światowym standardem i jedyną platformą projektową o tak szerokim zakresie, w celu uzupełnienia i rozszerzenia wiedzy i umiejętności przekazywanej studentom Instytutu Politechnicznego, wybrano następujące tematy kursów:

  1. Napędy energoelektroniczne – konfiguracja i zarządzania ich pracą za pomocą sieci Profinet
  2. Moduły oddalonych wejść i wyjść w  sieci Profinet
  3. TiaPortal – język SCL w sterownikach S1500
  4. TiaPortal – Sieć Profinet

Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) jest to narzędzie integrujące nowoczesne komponenty automatyki przemysłowej, tj. sterowniki programowalne (PLC), napędy energoelektroniczne, regulatory wszelkich typów, mierniki temperatury i innych parametrów, układy sterujące elektropneumatyki i eletrohydrauliki, roboty przemysłowe i urządzenia mechatroniczne.  Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu komunikują się ze sobą za pomocą dedykowanej sieci Profinet.

Program kursów

Zachęcamy studentów do zgłaszania swojego udziału w kursach. Zgłoszenia przyjmuje wykładowca IP – dr inż. Ryszard Janas.

Back to top