– kursy dla studentów

Platforma projektowa Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) bedzie przedmiotem cyklu szkoleń dla studentów Instytutu Politechnicznego PANS w Głogowie.
Spośród wielkiego obszaru zastosowań TIA Portal – będącego światowym standardem i jedyną platformą projektową o tak szerokim zakresie, w celu uzupełnienia i rozszerzenia wiedzy i umiejętności przekazywanej studentom Instytutu Politechnicznego, wybrano następujące tematy kursów:

Napędy energoelektroniczne – …

kurs_TIA_PORTAL-418x350

Zanany jest już program cyklu kursów dla studentów Instytutu Politechnicznego PWSZ w Głogowie, którego tematyką będzie platforma projektowa Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal).
Spośród wielkiego obszaru zastosowań TIA Portal – będącego światowym standardem i jedyną platformą projektową o tak szerokim zakresie, w celu uzupełnienia i rozszerzenia wiedzy i umiejętności przekazywanej studentom Instytutu Politechnicznego, wybrano następujące …

Back to top