– Wyrwani z otchłani – dzień I.

Dziś rozpoczęła się dwudniowa konferencja „Wyrwani z otchłani – wartości motywacyjne działań postpenitencjarnych i zawodowych” organizowana przez PANS w Głogowie oraz Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie. Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Udział w konferencji biorą: dyrektorzy i pracownicy zakładów poprawczych i ośrodków wychowawczych, dyrektorzy i pracownicy zakładów karnych, sędziowie i kuratorzy sądowi, pracownicy opieki społecznej, nauczyciele praktycznej nauki zawodu oraz studenci kierunku pedagogika resocjalizacyjna. W sumie w Tetrze im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie zebrało się ok. 100 osób, którzy przyjechali często z odległych zakątków kraju.

Do godz. 15-tej trwały wykłady i prezentacje. Na popołudnie zaplanowano panel dyskusyjny. Jutro natomiast uczestnicy konferencji przeniosą się do PANS w Głogowie, gdzie w ramach konferencji odbędą się trzy bloki warsztatów szkoleniowych.

 

 

 

Back to top