– Schronisko dla nieletnich w Głogowie

Dziś rozpoczęła się dwudniowa konferencja „Wyrwani z otchłani – wartości motywacyjne działań postpenitencjarnych i zawodowych” organizowana przez PANS w Głogowie oraz Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie. Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Udział w konferencji biorą: dyrektorzy i pracownicy zakładów poprawczych i ośrodków wychowawczych, dyrektorzy i pracownicy zakładów karnych, sędziowie i …

Back to top