– Wyrwani z otchłani

Drugi dzień konferencji „Wyrwani z otchłani – wartości motywacyjne działań postpenitencjarnych i zawodowych” upłynął pod znakiem działań warsztatowych.

„Art. 164 kkw przepisy a rzeczywistość” – to warsztaty szkoleniowe dla kuratorów karnych, sędziów i pracowników zakładów karnych, które odbyły się w PANS w Głogowie. Studenci natomiast uczestniczyli w warsztatach „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w epoce ponowoczesności” …

Dziś rozpoczęła się dwudniowa konferencja „Wyrwani z otchłani – wartości motywacyjne działań postpenitencjarnych i zawodowych” organizowana przez PANS w Głogowie oraz Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie. Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Udział w konferencji biorą: dyrektorzy i pracownicy zakładów poprawczych i ośrodków wychowawczych, dyrektorzy i pracownicy zakładów karnych, sędziowie i …

Back to top