– Wszystko o mikroskopie KEYENCE VHX7000

Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie był organizatorem seminarium pn. MOŻLIWOŚCI POMIAROWE MIKROSKOPU KEYENCE VHX7000. Studenci kierunków: metalurgia, inżynieria i logistyka produkcji oraz automatyka i robotyka, grupa uczniów z GCEZ oraz zainteresowani członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich zapoznali się z szerokimi możliwościami pomiarowymi urządzenia.

Mikroskop KEYENCE VHX7000, to wysokospecjalistyczne urządzenie wykorzystywane w różnych dziedzinach – od przemysłu po kryminalistykę. Umożliwia m.in. prowadzenie zaawansowanych i bezinwazyjnych badań biologicznych i biochemicznych, np. pozwala na określenie składu chemicznego badanego materiału bez ingerencji w jego strukturę. Mikroskop wykorzystywany jest w najnowocześniejszych laboratoriach świata. W Polsce korzysta z nigo blisko 400 różnych firm.

Back to top