– KEYENCE VHX7000

Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie był organizatorem seminarium pn. MOŻLIWOŚCI POMIAROWE MIKROSKOPU KEYENCE VHX7000. Studenci kierunków: metalurgia, inżynieria i logistyka produkcji oraz automatyka i robotyka, grupa uczniów z GCEZ oraz zainteresowani członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich zapoznali się z szerokimi możliwościami pomiarowymi urządzenia.

Mikroskop KEYENCE VHX7000, to wysokospecjalistyczne urządzenie wykorzystywane w różnych dziedzinach – …

Back to top