– Studentki pielęgniarstwa uczestniczyły w kolejnej konferencji

Studia na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Głogowie to nie tylko wykłady, ćwiczenia i praktyki. To także możliwość rozwijania zainteresowań i zdobywanie doświadczeń poprzez udział w różnych formach aktywności naukowej. W miniony piątek, 21 maja, Panie:  Klaudia Pietrzak – studentka I roku pielęgniarstwa oraz  Dominika Piekarz – studentka  II roku pielęgniarstwa  (we współpracy z Karoliną Baszyńską) były prelegentkami na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Pielęgniarstwo wobec wyzwań współczesności” zorganizowanej przez Instytut Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

W ramach działaności w Kole Naukowym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy PWSZ w Głogowie, którego opiekunem jest dr n.med. Elżbieta Garwacka-Czachor, nasze studentki przygotowały i omówiły podczas konferencji dwa tematy:
1. „Trzy dekady samorządności zawodowej pielęgniarek i położnych”  – Karolina Baszyńska, Dominika Piekarz,
2.  „Profilaktyka nowotworowa w świetle Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” – Klaudia Pietrzak.
Gratuluję uczestniczkom odwagi, chęci do pracy, autentycznego zaangażowania i godnej reprezentacji PWSZ w Głogowie na forum wielu renomowanych uczelni medycznych w Polsce. Dziękuję i zachęcam Państwa do współpracy, przed nami kolejne konferencje, najbliższa w Ciechanowie. Czekam na nowe pomysły i zgłoszenia – dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor.
Back to top