– Konkurs z wiedzy na temat badania fizykalnego

Umiejętność przeprowadzenia badania fizykalnego przez studentów pielęgniarstwa, a potem przez pielęgniarki w pracy zawodowej wymaga ciągłego doskonalenia samej techniki, a także interpretacji wyników. W związku z powyższym już na etapie studiowania pojawia się potrzeba ciągłych warsztatów  praktycznego wykorzystania wiedzy nabytej w czasie realizacji przedmiotu ” badanie fizykalne”.
Z tą myślą zrodził się pomysł przeprowadzenia Konkursu wewnątrz uczelnianego wśród studentów pielęgniarstwa. Organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Symulacji Medycznej Stanów Nagłych w Pielęgniarstwie, którego opiekunem z ramienia Uczelni jest mgr A. Kocik.
Konkurs odbędzie się w dniu 29.03.2023 r. o godz. 9.00 w auli w budynku B i będzie polegał na rozwiązaniu testu. Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy studenci pielęgniarstwa.
Back to top