– Studia inżynierskie pod patronatem KGHM Polska Miedź S.A. i CBJ

KGHM Polska Miedź SA i Centrum Badań Jakości objęły patronat nad studiami inżynierskimi  na kierunku automatyka i robotyka prowadzonymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Kształcenie specjalistycznych kadr bez partnerów sektora przemysłowego i biznesowego jest dziś właściwie niemożliwe, dlatego podpisanie porozumienia o współpracy między Uczelnią a KGHM i CBJ jest tak ważne.

W dobie automatyzacji i rozwoju różnych technologii kształcenie przyszłych kadr przybiera inny wymiar. Sama wiedza wspierana zajęciami w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach na uczelni, dziś już wystarcza.  Dlatego pozyskiwanie dużych partnerów w kształceniu praktycznym oraz wymiana wiedzy i doświadczeń jest tak ważna.  Dlatego te porozumienia mają dla nas ogromną wagę. Otwierają bowiem nowy rozdział w kształceniu inżynierów w naszej uczelni i gwarantują profesjonalne przygotowanie zawodowe absolwentów.  Bardzo dziękuję władzom Polskiej Miedzi za przychylność i wolę współpracy z naszą uczelnią. Nie po raz pierwszy w sprawy ważne dla naszej uczelni zaangażował się Poseł Ziemi Głogowskiej, Pan Wojciech Zubowski.  Dziękuję Panu Posłowi za konsultacje, dzięki którym wypracowaliśmy ostateczny kształt podpisywanych dziś porozumień –  powiedziała Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyna Rusak.

 Przemysł, to nieustanny rozwój i automatyzacja procesów. Potrzebujemy osób, które będą potrafiły obsługiwać nowe technologie. Stąd pomysł, aby kontynuować i rozszerzać współpracę z uczelniami wyższymi i przygotowywać kadrę, która będzie szyta na miarę naszych potrzeb – powiedział wiceprezes Zarządu KGHM  Adam Bugajczuk.   Wiceprezes Zarządu KGHM  Dariusz Świderski podkreślił natomiast, że nawiązanie współpracy z głogowską uczelnią jest odpowiedzią na potrzeby obu stron: Górnictwo jest dziś skomplikowanym procesem technologicznym, który potrzebuje już nie tylko górników, elektryków, mechaników, operatorów, ale także automatyków. Objęcie patronatem kierunku automatyka i robotyka i współpraca w kształceniu kadr inżynierskich jest połączeniem dwóch idei – praktyki i kształcenia – i wychodzi naprzeciw naszemu zapotrzebowaniu – powiedział Dariusz Świderski.

Drugie podpisane porozumienie dotyczy współpracy z Centrum Badań Jakości, którego Prezes, dr Wacław Szetelnicki nie krył zadowolenia: Centrum Badań Jakości posiada automatyczną linię przygotowania próbek, w swojej działalności wykorzystujemy roboty, stąd nasze zapotrzebowanie na automatyków jest ogromne by móc realizować strategię przemysłu 4.0.  Porozumienie daje studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie szansę kształcenia i odbywania praktyk w największym i najnowocześniejszym laboratorium w Polsce, gdzie będą mogli łączyć wiedzę teoretyczną z wiedzą praktyczną.  Bardzo cieszę się z tego porozumienia i dziękuję wszystkim, którzy pomogli w jego sfinalizowaniu. Dziękuję Posłowi Ziemi Głogowskiej Panu Wojciechowi Zubowskiemu za konsultacje, które poprzedziły podpisanie dzisiejszego porozumienia.   

Obecny na uroczystości podpisania porozumień Poseł RP Wojciech Zubowski podkreślił natomiast jak ważna jest synergia pomiędzy pracodawcami a uczelniami:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, przypomnijmy – najlepsza uczelnia zawodowa na Dolnym Śląsku – zyskuje w tym monecie potężnego sprzymierzeńca, najlepszego i największego pracodawcę na Dolnym Śląsku, firmę, która może w mniej sformalizowany sposób, ale od lat uczestniczy w życiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.   Centrum Badań Jakości, organizując praktyki, zyska być może przyszłych pracowników. Miedziowa spółka otrzymuje możliwość kształtowania lepiej przygotowanej kadry specjalistów potrzebnych dla rozwijającego się KGHM-u. Dziś kończymy pewien etap – etap wspólnych negocjacji i konsultacji usankcjonowanych podpisaniem umów o współpracy. Ale to jednocześnie nowe otwarcie i nowy początek i mam nadzieję, że w niedługim czasie z dobrych efektów i owoców tego porozumienia będą mogli korzystać zarówno sygnotariusze, jak i mieszkańcy naszego regionu.

Porozumienia podpisane między PWSZ w Głogowie a KGHM Polska Miedź S.A oraz Centrum Badań Jakości zakładają współpracę w bardzo szerokim zakresie. Planowane jest m.in.: organizowanie seminariów i konferencji, doradztwo i pomoc przy wyposażaniu laboratoriów dydaktycznych uczelni i przy opracowaniu nowych lub modyfikowaniu istniejących programów studiów. Jednym z głównych celów jest organizowanie praktyk studenckich zakładach KGHM oraz organizowanie wyjazdów studyjnych do poszczególnych spółek, a także wsparcie w realizacji prac naukowych – udostępnienie materiałów, wymiana wiedzy i doświadczeń.

 

 

Back to top