– porozumienie

PWSZ w Głogowie, uczelnia realizująca studia o profilu praktycznym, poszerzyła grono partnerów wspierających proces kształcenia. Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy z firmą ASTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Spotkanie odbyło się w siedzibie PWSZ w Głogowie. Porozumienie parafowali: Dyrektor Oddziału ASTOR Zachód Damian Fryska oraz Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyna Rusak.
W spotkaniu uczestniczyły …

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie i Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa od dawna już realizują wspólne inicjatywy. Teraz sformalizowały swoją współpracę. Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyna Rusak oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia GEK dr Jan Walczak i Skarbnik Stowarzyszenia Jerzy Akielaszek podpisali dziś porozumienie, w którym wyrażają wolę rozwoju dalszej współpracy w zakresie realizowanej działalności.

Strony …

KGHM Polska Miedź SA i Centrum Badań Jakości objęły patronat nad studiami inżynierskimi  na kierunku automatyka i robotyka prowadzonymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Kształcenie specjalistycznych kadr bez partnerów sektora przemysłowego i biznesowego jest dziś właściwie niemożliwe, dlatego podpisanie porozumienia o współpracy między Uczelnią a KGHM i CBJ jest tak ważne.

W dobie automatyzacji …

KGHM Polska Miedź S.A. oraz Centrum Badań Jakości stały się partnerami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie w kształceniu przyszłych inżynierów.  Dziś w siedzibie Polskiej Miedzi w Lubinie nastąpiło podpisanie dwóch porozumień pomiędzy stronami.

W imieniu miedziowej spółki porozumienie podpisali Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju Adam Bugajczyk oraz Wiceprezes Zarządu Dariusz Świderski. Drugi dokument podpisał Prezes Zarządu …

Back to top