– Studenci pielęgniarstwa II stopnia już działają naukowo

Studenci pielęgniarstwa II stopnia wzięli czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej „ Zawody medyczne wobec wyzwań współczesnej opieki nad człowiekiem w zdrowiu i w chorobie”.  Panie PatrycjaTobis, Agnieszka Mykietyszyn,  Małgorzata Winiarska oraz Wioletta Grochowina przygotowały poster „Propozycja algorytmu porady pielęgniarskiej dla pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej”.

Przygotowany przez studentki pielęgniarstwa algorytm postępowania wpisuje się w  nowy kierunek praktyki pielęgniarskiej, a mianowicie od 1 stycznia 2020 r. pielęgniarki nabyły uprawnienia do udzielania porad pielęgniarskich w czterech obszarach medycyny (chirurgia ogólna, ginekologia i położnictwo, kardiologia, diabetologia). Uprawnienie to z dniem 1 sierpnia 2020 r. zostało rozszerzone na pielęgniarki POZ. Zwiększa ono kompetencje zawodowe oraz pozwala na wykorzystanie posiadanej profesjonalnej wiedzy i umiejętności w pracy z pacjentem zgłaszającym się po poradę do gabinetu pielęgniarki POZ. Zaproponowany algorytm postępowania pielęgniarskiego stanowi przykład realizacji porady pielęgniarskiej.

Bardzo ciekawe wystąpienie studentek przygotowane pod opieką dr E. Kędry zainicjowało aktywność naukową studentów studiów II stopnia.

Back to top