– Profilaktyka raka piersi

Studentki Pielęgniarstwa II stopnia  – Pani Karolina Baszyńska oraz Pani Kinga Krause – w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego PTP przy PWSZ w Głogowie, prowadzą działania edukacyjne związane z promocją zdrowia. W ostatnim czasie ich głównym tematem jest profilaktyka raka piersi.

Nasze studentki przeprowadziły spotkanie edukacyjne dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej „Geriamed” w wieku 60-75 lat. Przygotowana dla nich została prezentacja zawierająca podstawowe informacje na temat raka piersi, najważniejsze dane epidemiologiczne czy statystyczne. Poruszono temat czynników ryzyka, podstawowych badań diagnostycznych i organizacji badań przesiewowych. Pogadanka miała na celu pobudzić świadomość i czujność onkologiczną. Studentki przeprowadziły również instruktaż samobadania piersi. Każdy uczestnik dostał broszurkę z instruktażem oraz poradnik. Wszyscy byli żywo zainteresowani tematem i wykazali się dużą aktywnością. Tematem mocno zainteresowani byli również panowie, którzy wykazywali troskę o kobiety z najbliższego otoczenia – żony, siostry, sąsiadki. Następne spotkanie edukacyjne odbędzie się w  Klubie Seniora w pierwszej połowie listopada. Poza tym, w planach Studenckiego Koła PTP jest szerzenie profilaktyki raka piersi również w kolejnych latach.

Październik uznawany jest za miesiąc profilaktyki raka piersi, a symbolem walki z tym nowotworem jest różowa wstążka. W 2008 roku Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi ogłosiła dzień 15 października „Europejskim Dniem Walki z Rakiem Piersi”. W tym okresie w całej Polsce podejmowane są tematy związane z profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem tego nowotworu.

Back to top