– Ponownie wśród najlepszych polskich uczelni zawodowych!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie po raz trzeci została wysoko oceniona w programie  Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości i została nagrodzona premią w wysokości 1 miliona złotych. Środki te będą przeznaczone na podnoszenie jakości kształcenia w PWSZ w Głogowie poprzez organizowanie dodatkowych kursów i szkoleń oraz innych form rozwoju zarówno studentów jak i kadry dydaktycznej oraz doposażanie specjalistycznych pracowni zgodnie ze zmieniającymi standardami i rozwojem technologii.

DID, to program wsparcia uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Premia pozwola uczelniom na dostosowanie programu studiów do potrzeb regionalnych rynków pracy. Warunkiem zakwalifikowania się do programu jest brak negatywnych ocen jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w uczelni wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2016-2021, a na ocenę składają się dwa wskaźniki wynikające z monitoringu karier studentów i absolwentów studiów, osób ubiegających się o stopień doktora i osób, które uzyskały ten stopień, dotyczącego absolwentów studiów w uczelni, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w roku 2019, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Wynik monitoringu musi wskazywać, że względny wskaźnik bezrobocia absolwentów studiów pierwszego stopnia jest mniejszy lub równy 0,94 oraz zarobków absolwentów studiów pierwszego stopnia jest większy lub równy 0,56.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie w obu tych wskaźnikach została wysoko oceniona i znalazła się w gronie piętnastu najlepszych uczelni zawodowych w kraju.

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości została zainicjowana w 2019 r. W przedsięwzięciu wzięło udział dotychczas 25 spośród 33 publicznych uczelni zawodowych, które wyróżniały się skuteczną działalnością dydaktyczną w zakresie kształcenia praktycznego.

Back to top