– kształcenie praktyczne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie po raz trzeci została wysoko oceniona w programie  Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości i została nagrodzona premią w wysokości 1 miliona złotych. Środki te będą przeznaczone na podnoszenie jakości kształcenia w PWSZ w Głogowie poprzez organizowanie dodatkowych kursów i szkoleń oraz innych form rozwoju zarówno studentów …

Back to top