– pomoc materialna

Przypominam, iż każdy student z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności może ubiegać się o stypendium dla osoby niepełnosprawnej (druk do pobrania ze strony internetowej). Przysługuje także dofinansowanie z PFRON – proszę dostarczać dokumenty do wypełnienia do Pełnomocnika ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Stypendia i pomoc materialna

Back to top