– Pomóc innym i sobie

Jak pomagać i się nie wypalić, jak postępować z pacjentem trudnym, czyli jak pomóc innym i sobie, to główna problematyka szkoleń, które odbędą się już w nadchodzącym miesiącu w PANS w Głogowie.

W dniach 7, 16 oraz 21.11. 23 r w godz. 11.00-15.00, w auli w budynku B w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie, odbędą się szkolenia, które poprowadzi dr n. med.  Paweł Rasmus – specjalista psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Szkolenia będą obejmowały tematykę:
7.11.2023r., godz. 11:00 – 15:05 – WYPALENIE ZAWODOWE – PROFILAKTYKA I DZIAŁANIA WSPARCIOWE
16.11.2023 r., godz.  11:00 – 15:05 – KOMUNIKACJA Z PACJENTEM TRUDNYM
21.11.2023 r., godz. 11:00 – 15:05 – ASERTYWNOŚĆ

Zapraszamy serdecznie studentów i nauczycieli akademickich wszystkich kierunków, pracowników PANS w Głogowie  oraz personel pielęgniarski szpitala i przychodni w Głogowie. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat udziału w szkoleniu, dlatego osoby chętne proszone są o mailowe zgłoszenie udziału: d.milecka@pans.glogow.pl

Dr n. med. Paweł Rasmus jest autorem ponad 80 publikacji naukowych, ma za sobą ponad 80 wystąpień konferencyjnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne, szkolenia, terapię indywidualną i rodzinną. Pracuje jako klinicysta w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym Szpitala im. Jonschera w Łodzi, Szpitalu Św. Rodziny w Łodzi oraz w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Zainteresowania, to: sporty zimowe, sporty wodne, piłka nożna (członek reprezentacji drużyny UMedu w futsalu), motoryzacja. Więcej na www.pawelrasmus.pl

Szczegółowy program poszczególnych szkoleń poniżej:

WYPALENIE ZAWODOWE – PROFILAKTYKA I DZIAŁANIA WSPARCIOWE: 7.11.2023 r.  11:00 – 15:05

 1. Kilka słów o stresie w miejscu pracy i jego relacji z wypaleniem zawodowym
 2. Prezentacja wyników badan własnych przeprowadzonych w grupie zawodowej pielęgniarek i pielęgniarzy. Porównanie z innymi zawodami medycznymi
 3. Test sprawdzający-czy wypalenie zawodowe dotyczy Ciebie i czy może w przyszłości dotyczyć ?
 4. Czym jest a czym nie jest wypalenie zawodowe?
 5. Sposoby radzenia sobie z ze stresem w miejscu pracy.
 6. Symptomy wypalenia w sferze fizycznej, emocjonalnej i behawioralnej w środowisku pracy, rodzinnym i społecznym.
 7. Skutki wypalenia.
 8. Jak pomagać i się nie wypalić a co robić jak czuję się wypalony/wypalona?

KOMUNIKACJA Z PACJENTEM TRUDNYM- 16.11.2023 r.  11:00 – 15:05

 1. Trudni pacjenci

– pacjent psychosomatyczny,
– pacjent w opiece paliatywnej,
– pacjent agresywny,
– pacjent nieprzyjmujący leków i nie stosujący się do zaleceń lekarskich,
– pacjent uzależniony od substancji psychoaktywnych,
– pacjent oporny.

 1. Budowanie relacji z pacjentem

– ocena motywacji pacjenta,

– trafna diagnoza,
– weryfikowanie możliwości osiągnięcia wyniku leczenia,
– pytania o wartość zakładu opieki zdrowotnej i specjalisty w oczach pacjenta,

– sprawdzanie konkurencyjności motywów wobec postępowania leczniczego,

– empatia w pracy pielęgniarki/pielęgniarza, więź emocjonalna z pacjentem.

3.Metody zwiększające stopień przestrzegania zaleceń specjalistycznych

– interdyscyplinarna współpraca pielęgniarek/pielęgniarzy i innych członków zespołu terapeutycznego,

– sposoby zwiększające systematyczność przyjmowania leków zgodnie z zaleceniami,

– zapobiegające presji i manipulacji: FUKOZ i LEAPS– jako narzędzie budowania własnego autorytetu,

– efektywność osobista i wiarygodność zawodowa pielęgniarki i pielęgniarza.

ASERTYWNOŚĆ: 21.11.2023 r. 11:00 – 15:05

 1. Potrzeby, system wartości, obowiązki, granice.
 2. Twoja asertywności-autodiagnoza.
 3. Radzenie sobie z tzw. ciemną triadą: psychopatia, makiawelizm, narcyzm.
 4. Asertywne wyrażanie odmowy i prośby.
 5. Radzenie sobie przed krytyką.
 6. Funkcjonowanie w sytuacji konfliktu w miejscu pracy.
 7. Radzenie sobie z postawą roszczeniową i agresją w komunikacji.
 8. Kiedy agresja, a kiedy już mobbing pracowniczy?

 

 

Back to top