– Podsumowanie I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

19 maja 2022 r. odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Inwestowanie w pielęgniarstwo i poszanowanie praw pielęgniarek – kontrowersje i wyzwania”. To pierwsze takie wydarzenie o charakterze naukowo – szkoleniowym zorganizowane przez działające w naszej Uczelni: Koło PTP przy PWSZ w Głogowie oraz Studenckie Koło Naukowe PTP przy PWSZ w Głogowie, a także przez Instytut Medyczny naszej Uczelni. Uczestników konferencji powitała Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyna Rusak. W imieniu Prezydenta Głogowa, który objął wydarzenie patronatem, głos zabrał wiceprezydent miasta Wojciech Borecki. Szczególnym gościem była Pani Anna Szafran – Przewodnicząca DOIPIP we Wrocławiu, która omówiła zagrożenia związane brakiem zastępowalności pokoleniowej w zawodzie pielęgniarki.

W trakcie kilkugodzinnej konferencji wysłuchano 35 wystąpień prelegentów reprezentujących Uczelnie kształcące na kierunku pielęgniarstwo, spośród których należy wymienić:  Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Collegium Medicum UKSW w Warszawie oraz oczywiście PWSZ w Głogowie. Wśród prelegentów były również pielęgniarki reprezentujące Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Nowym Targu oraz ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim. Należy również wspomnieć o licznym gronie osób, które zgłosiły swoje uczestnictwo w Konferencji w formie biernej – było to kolejnych 39 osób.

W ramach ogłoszonego Konkursu na najlepsze wystąpienie Konferencyjne przyznane zostały równorzędne wyróżnienia dla:

  • Aleksandry Grzegorczyk i Beaty Kropornickiej (Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie) za wystąpienie pt.: „Wielopłaszczyznowe funkcjonowanie pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc”;
  • Barbary Bereckiej i Olgi Kaczmarzewskiej (Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie) za wystąpienie pt.: „Stan wiedzy personelu medycznego na temat Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego w Polsce”;
  • Marceliny Kuczek, Katarzyny Klimek, Anety Kościołek, Iwony Adamskiej-Kuźnickiej (Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie) za wystąpienie pt.: „Diagnozowanie i planowanie opieki pielęgniarskiej z zastosowaniem ICNP nad pacjentką z ostrym brzuchem przy podejrzeniu skrętu jajnika”;
  • Marty Szara, Jadwigi Klukow (Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie) za wystąpienie pt.: „Przywództwo jako element kultury organizacyjnej zespołów pielęgniarskich”;
  • Aleksandry Świderskiej, Klaudii Pietrzak, Darii Kościewicz, Jana Walczuka, Sandry Piątek, Kamila Czyżewskiego, Zuzanny Przybylskiej, Doroty Mileckiej, Elżbiety Garwackiej-Czachor, Edyty Kędra (Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie) za wystąpienie pt.: „Debata Oksfordzka – jako metoda pracy ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, na kierunku pielęgniarstwo”.

Wszystkim wyróżnionym, ale również pozostałym prelegentom – GRATULUJEMY! I mamy nadzieję, że co najmniej w tym samym gronie, jak nie liczniejszym, spotkamy się za rok na organizowanej przez nas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej.

Back to top