– Pielęgniarki młodego pokolenia

Kolejni absolwenci kierunku pilęgniarstwo w PWSZ w Głogowie wkraczają na rynek pracy. Studia zakończyły dwadzieścia dwie osoby.  Kilkuetapowa sesja egzaminacyjna pielęgniarek trwała od kilku tygodni. Ostatni egzamin odbył się już w lipcu. W komisji zasiadali:  dr Edyta Kędra, dr Elżbieta Garwacka-Czachor, mgr Dorota Milecka, mgr Magdalena Undro, mgr Ewa Todorov, mgr Joanna Halarewicz oraz mgr Henryk Sylwanowicz.

Ostatni egzamin i zdobycie dyplomu licencjata nie dla wszystkich oznacza pożegnanie z uczelnią. Wielu spośród tegorocznych absolwentów zdecydowało się podjąć studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo i zostanie w PWSZ w Głogowie na kolejne dwa lata.

Gratulujemy!

Back to top