– Pedagogika Marii Montessori, czyli wolność jako warunek optymalnego rozwoju

Studenci kierunków pedagogicznych w PWSZ w Głogowie mają wiele okazji do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności poprzez projekty wykraczające poza program studiów. Jedną z okazji do poszerzenia zawodowych horyzontów było spotkanie z Panią Joanną Maghen, dyrektor Polskiego Insytutu Montessori.
Spotkanie miało dwuetapowy przebieg. Pierwszą część stanowił wykład otwarty połączony z dyskusją ze studentami. Druga część odbyła się w pracowni umiejętności pedagogicznych, gdzie uczestnicy zagłębiali się w sposoby zdobywania wiedzy przez dzieci w systemie montessoriańskim.

Pedagogika Marii Montessori, czyli wolność jako warunek optymalnego rozwoju, to przygotowanie dziecka do życia, które je czeka, czyli do ciągle zmieniającej się rzeczywistości. jednym z jej głównych filarów jest budowanie w dziecku poczucia własnej wartości w zgodzie ze sobą i otaczającym światem.

Bez wątpienia pedagogika Marii Montessori będzie dla nas drogowskazem w rozwoju zawodowym – mówili po spotkaniu studenci.

Zapraszamy do obejrzenia ciekawej fotorealcji.

Back to top