– pedagogika montessori

Studenci kierunków pedagogicznych w PWSZ w Głogowie mają wiele okazji do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności poprzez projekty wykraczające poza program studiów. Jedną z okazji do poszerzenia zawodowych horyzontów było spotkanie z Panią Joanną Maghen, dyrektor Polskiego Insytutu Montessori.
Spotkanie miało dwuetapowy przebieg. Pierwszą część stanowił wykład otwarty połączony z dyskusją ze studentami. Druga część odbyła …

Back to top