– O wyzwaniach i współpracy

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest jednym z filarów działalności Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Stały kontakt oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczelnią a przedstawicielami sektora finansowego są niezbędne w prowadzeniu kształcenia na kierunkach Finanse i rachunkowość oraz przygotowywanym kierunku Ekonomia biznesu.

Z inicjatywy dyrektor Instytutu Ekonomicznego – dr Doroty Olszewskiej oraz koordynatora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – dra Jarosława Hermaszewskiego, w PWSZ w Głogowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami biur księgowo-rachunkowych, jednostek finansowych, banków i innych podmiotów zainteresowanych współpracą z Instytutem Ekonomicznym.

Uczestnicy spotkania omówili dotychczasową współpracę i nakreślili jej dalsze perspektywy, skupiając się głównie na wypracowaniu zasad i możliwości odbywania praktyk zawodowych przez studentów FiR oraz doskonaleniu programów kształcenia na kierunkach prowadzonych w Instytucie Ekonomicznym.  Dużo uwagi poświęcono wyzwaniom, z jakimi we współczesnym świecie mierzą się instytucje finansowe. W dyskusji poruszano kwestie dotyczące konieczności kształtowania umiejętności interpersonalnych przyszłych pracowników, takich jak: radzenie sobie z trudnym klientem, techniki negocjacji, techniki sprzedaży, podstawy marketingu, elementy psychologii, czy rozwiązywanie konfliktów.

Wnioski ze spotkania będą analizowane pod kątem ich realizacji w oparciu o programy kształcenia na kierunkach oferowanych w PWSZ w Głogowie. Uczestnicy uznali, że taka wymiana doświadczeń jest niezwykle cenna i zdecydowali, że spotkania takie odbywać się będą raz w roku.

Back to top