– współpraca

Od co najmniej 30 lat sterowniki PLC odgrywają wiodącą rolę w urządzeniach i systemach automatyki przemysłowej. Na świecie jest około 10 firm zajmujących się produkcją sterowników PLC. Liderem w Europie (80 % rynku) jest firma Siemens i dlatego też o takie sterowniki oparty jest proces dydaktyczny na PANS w Głogowie.

Nową ideą w sterownikach PLC jest …

Dzisiejsze uroczyste podpisanie porozumienia to początek współpracy pomiędzy Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Głogowie i światowym liderem transformacji energetycznej Grupą ENGIE w Polsce.

Wymiana doświadczeń i dyskusja nauki z biznesem jest dziś nieodłączną częścią rozwoju gospodarczego. Biznes chce być konkurencyjny i innowacyjny, zależy mu na konstruktywnym działaniu i szybkim reagowaniu na zewnętrzne potrzeby. Podobnie jest z …

PWSZ w Głogowie, uczelnia realizująca studia o profilu praktycznym, poszerzyła grono partnerów wspierających proces kształcenia. Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy z firmą ASTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Spotkanie odbyło się w siedzibie PWSZ w Głogowie. Porozumienie parafowali: Dyrektor Oddziału ASTOR Zachód Damian Fryska oraz Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyna Rusak.
W spotkaniu uczestniczyły …

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest jednym z filarów działalności Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Stały kontakt oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczelnią a przedstawicielami sektora finansowego są niezbędne w prowadzeniu kształcenia na kierunkach Finanse i rachunkowość oraz przygotowywanym kierunku Ekonomia biznesu.

Z inicjatywy dyrektor Instytutu Ekonomicznego – dr Doroty Olszewskiej oraz koordynatora …

Back to top