– Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej w PWSZ w Głogowie – 12 maja. Zakończenie I edycji Szkoły Zdrowia

Wiele ciepłych słów oraz życzeń popłynęło w stronę wszystkich pielęgniarek i położnych podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej w PWSZ w Głogowie. Studenci Koła Naukowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy PWSZ zorganizowali uroczyste spotkanie, podczas którego studentki: Zuzanna Przybylska oraz Amelia Żachowska wygłosiły swoje wystąpienia zatytułowane: „Florence Nightingale – ikona pielęgniarstwa” oraz „Symbole i tradycje pielęgniarskie”.

W czasie uczelnianych obchodów odbyło się podsumowanie I edycji Szkoły Zdrowia realizowanej przez Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie i Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie. Pan Piotr Rossa – dyrektor ZS im. J. Wyżykowskiego oraz Pani Adrianna Kurosz – wychowawca klasy o profilu prozdrowotnym złożyli na ręce Pani dyrektor Instytutu Medycznego – dr Doroty Mileckiej podziękowania za współpracę i chęć podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz kształcenia młodzieży w zakresie edukacji prozdrowotnej. Opiekun Koła Naukowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy PWSZ w Głogowie – dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor podziękowała natomiast wszystkim uczennicom za udział w całym cyklu zajęć, a studentom Koła za ich przygotowanie. Uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia I edycji Szkoły Zdrowia.

Szkoła Zdrowia, to cykl zajęć dla młodzieży z klasy o profilu prozdrowotnym, które przez cały rok akademicki prowadzili studenci Studenckiego Koła Naukowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego pod okiem nauczyciela akademickiego, opiekuna Koła z ramienia PWSZ – dr n. med. Elżbiety Garwackiej-Czachor.

Tematem głównym tegorocznej edycji były założenia ogólne Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, a poszczególne zajęcia były poświęcone zagadnieniom związanym ze zdrowym stylem życia i dotyczyły m.in. aktywności fizycznej, zdrowej diety, szczepień czy unikania używek. W przyszłym roku akademickim realizowana będzie II edycja poświęcona chorobom cywilizacyjnym.

Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć
 

Back to top