– 12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej, pragniemy złożyć Naszym Współpracownikom Pielęgniarkom, Pielęgniarzom oraz Położnym, wyrazy uznania za trud i poświęcenie w wykonywaniu tak wymagającego zawodu.
Nieustającym wzorem do naśladowania dla pielęgniarek i położnych są Florence Nightingale oraz Stanisława Leszczyńska, które swoim życiem i pracą udowodniły, że zdrowie i życie stanowią najwyższą wartość, a opieka nad chorym  przynosi dumę i satysfakcję. To właśnie dni urodzin tych wielkich Postaci, stanowią dla środowiska pielęgniarskiego czas, w którym z jednej strony wspomina się autorytety, z drugiej jest to czas refleksji, jak bardzo dużo troski i szacunku wymagają osoby wykonujące zawód pielęgniarki i położnej.
Życzmy Wszystkim Państwu, wytrwałości i pogody ducha, a także siły której nieustannym źródłem jest  wdzięczność pacjentów. Dodatkowe słowa uznania, związane są z faktem pełnienia przez Państwa zadań nauczycieli akademickich co wymaga zaangażowania i godzenia obowiązków pracy w szpitalu z pracą na Uczelni. Misja związana z edukacją przyszłych pokoleń pielęgniarek, jest fundamentem utrzymania ciągłości zawodu, zastępowalności pokoleń, dostępności do świadczeń osób potrzebujących pomocy. Jesteśmy przekonane, że postawy studentów, chęć zdobywania wiedzy i ich umiejętności są Państwa udziałem, a każdy absolwent docenia wysiłek Państwa włożony w jego edukację. Na tym polu, także życzmy Państwu, satysfakcji  oraz sukcesów w pracy naukowej i dydaktycznej.
Z wyrazami szacunku i uznania oraz życzeniami  wszystkiego  najlepszego  w życiu zawodowym i osobistym składa,
Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyna Rusak
oraz
Dyrektor Instytutu Medycznego PWSZ w Głogowie dr Dorota Milecka
Back to top