– życzenia

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej, pragniemy złożyć Naszym Współpracownikom Pielęgniarkom, Pielęgniarzom oraz Położnym, wyrazy uznania za trud i poświęcenie w wykonywaniu tak wymagającego zawodu.

Nieustającym wzorem do naśladowania dla pielęgniarek i położnych są Florence Nightingale oraz Stanisława Leszczyńska, które swoim życiem i pracą udowodniły, że zdrowie i życie stanowią najwyższą wartość, a opieka …

Back to top