– Magister pielęgniarstwa! – dyplom zdobędziesz w PWSZ w Głogowie

Już w czerwcu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie  rozpocznie pierwszy nabór kandydatów na studia II stopnia (magisterskie, 2-letnie uzupełniające) na kierunku PIELĘGNIARSTWO.

Zgodę na uruchomienie studiów magisterskich na tym kierunku wyraziło Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Oba resorty bardzo wnikliwie weryfikowały wniosek uczelni. Ostatecznie PWSZ w Głogowie uzyskała bardzo wysoką ocenę programu kształcenia i jego efektów, kadry i bazy dydaktycznej oraz współpracy z Głogowskim Szpitalem Powiatowym.

Tę dobrą wiadomość otrzymaliśmy  przed kilkoma dniami. Ogromnie cieszę się, że mimo trudności, jakie stanęły nam wszystkim na drodze, już w czerwcu rozpoczniemy nabór na studia magisterskie na pielęgniarstwie. Cieszy mnie to tym bardziej, że na tę widomość czekało także wielu naszych studentów i ubiegłorocznych absolwentów tego kierunku – mówiła Rektor PWSZ w Głogowie dr Katarzyna Rusak podczas konferencji prasowej, która odbyła się dziś na uczelni.

Gratuluję Pani Rektor i Pani Dyrektor Instytutu Medycznego tego sukcesu. Wiem ile wysiłku kosztowało przygotowanie tego kierunku. Cieszę się, że uczelnia uzyskała zgodę i deklaruję dalszą współpracę naszego szpitala z uczelnią – powiedział prezes GSP Edward Schmidt.

Podjęcie studiów II stopnia, to kolejny etap rozwoju zawodowego, kończącego się zdobyciem tytułu magistra pielęgniarstwa. Studia II stopnia przygotowują studentów do rozwoju praktyki pielęgniarskiej, prowadzenia badań naukowych, wdrażania podstawowej i specjalistycznej opieki pielęgniarskiej czy też wprowadzania nowych metod i technik poprawiających jakość opieki pielęgniarskiej.  Dyplom magistra jest niezbędny do tego, by pielęgniarka mogła objąć stanowisko zarządcze czy też nauczać zawodu  – wyjaśniała mgr Dorota Milecka, Dyrektor Instytutu Medycznego PWSZ w Głogowie.

Absolwenci

Zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej art.4.1 -4.2. absolwenci przygotowani są m.in. do podejmowania pracy w specjalistycznych oddziałach i pracowniach np. pracowni endoskopowej, stacji dializ; posiadają umiejętności niezbędne do prowadzenia promocji zdrowia i edukacji pacjentów;  przygotowani są do zadań związanych z zarządzaniem w pielęgniarstwie; nauczania zawodu pielęgniarki, podejmowania zadań związanych z doskonaleniem zawodowym pielęgniarek oraz  prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa.

Perspektywy rozwoju  zawodowego

Absolwent studiów II stopnia, podobnie jak absolwent studiów I stopnia, nie tylko posiada możliwość, ale także obowiązek ciągłego doskonalenia zawodowego. Bogatą ofertę w tym zakresie posiada  Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Każdy absolwent może także  podjąć dalszą edukację na studiach III  stopnia.

Back to top