– Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Logo instytutu medycznego na turkusowym tle
Miło nam poinformować studentów, promotorów i recenzentów prac magisterskich na kierunku pielęgniarstwo, że w tym roku odbędzie się Konkurs na „ Najlepszą Pracę Dyplomową na kierunku pielęgniarstwo – studia II stopnia w Instytucie Medycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie”. Konkurs odbędzie się pod Patronatem Starosty Powiatu w Głogowie.
Celami Konkursu są:
1.Motywowanie studentów do pogłębiania wiedzy i poszukiwania rozwiązań rozwijających  dyscypliny naukowe reprezentowane przez Instytut.
2.Zachęcanie studentów do podejmowania działań sprzyjających rozwojowi opieki zdrowotnej mieszkańców powiatu głogowskiego.
3.Wspieranie działań Instytutu oraz Starostwa na rzecz zapewnienia placówkom medycznym powiatu głogowskiego dostępu do personelu pielęgniarskiego z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i innowacyjnym podejściem w zakresie doskonalenia jakości opieki nad pacjentem.
Prace należy zgłaszać do 5 lipca do sekretariatu Instytutu Medycznego. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 15 września 2023 r., a wręczenie nagród nastąpi podczas absolutorium.
W konkursie przewidziane są 3 nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Głogowie.
Szczegóły przebiegu Konkursu zawiera Regulamin umieszczony na stronie Instytutu Medycznego w zakładce Dla studentów lub bezpośrednio tutaj.
Back to top