– Kolejne publikacje naukowe  nauczycieli akademickich Instytutu Medycznego

Działalność naukowa nauczycieli akademickich Instytutu Medycznego w ostatnim okresie widoczna jest w publikacjach dr n. med. Edyty Kędry oraz dr n. o zdr. Piotra Gurowca.

Publikacja przedstawiona poniżej stanowi kontynuację cyklu publikacji w ramach projektu pt. „Uwarunkowania negatywnych i pozytywnych konsekwencji narażenia na wtórną traumę u przedstawicieli personelu medycznego”. W prezentowanym poniżej opracowaniu autorzy zwracają uwagę na rolę satysfakcji z pracy i poznawczego przetwarzania traumy, w występowaniu wtórnych objawów stresu traumatycznego u pracowników medycznych pracujących z ofiarami traumy.

The Role of Satisfaction With Job and Cognitive Trauma Processing in the Occurrence of Secondary Traumatic Stress Symptoms in Medical Providers Working With Trauma Victims Piotr Jerzy Gurowiec1*, Nina Ogińska-Bulik2, Paulina Michalska2, Edyta Kędra3 and Aelita Skarbaliene˙ 4
1 Institute of Health Sciences, University of Opole, Opole, Poland, 2 Department of Health Psychology, Institute of Psychology, University of Lodz, Łódz´ , Poland, 3 State Higher Vocation School in Glogow, Medical Institute, Glogow, Poland, 4 Faculty of Health Sciences, Klaipeda University, Klaipe˙ da, Lithuania

Natomiast doniesienie, w którym współautorem jest dr n. o zdr. Piotr Gurowiec o racjonowaniu opieki pielęgniarskiej i jego związku z wypaleniem zawodowym wśród pielęgniarek kardiologicznych, wpisuje się w nurt badań nad tym niebezpiecznym dla pacjentów, jak i pielęgniarek zjawiskiem.

Rationing of Nursing Care and Professional Burnout Among Nurses Working in Cardiovascular Settings
Izabella Uchmanowicz1*, Grzegorz Kubielas1, Bogusława Serzysko2, Anna Kołcz3, Piotr Gurowiec4 and Ewelina Kolarczyk5

1 Department of Clinical Nursing, Faculty of Health Sciences, Wrocław Medical University, Wrocław, Poland, 2 Department of Healthcare, Higher School of Applied Sciences in Ruda S´ la˛ska, Ruda S´ la˛ska, Poland, 3 Laboratory of Ergonomics and Biomedical Monitoring, Wrocław Medical University, Wrocław, Poland, 4 Faculty of Health Sciences, University of Opole, Opole, Poland, 5 Department of Gerontology and Geriatric Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Silesia, Katowice, Poland

Back to top