– publikacje z afiliacją

Działalność naukowa nauczycieli akademickich Instytutu Medycznego w ostatnim okresie widoczna jest w publikacjach dr n. med. Edyty Kędry oraz dr n. o zdr. Piotra Gurowca.

Publikacja przedstawiona poniżej stanowi kontynuację cyklu publikacji w ramach projektu pt. „Uwarunkowania negatywnych i pozytywnych konsekwencji narażenia na wtórną traumę u przedstawicieli personelu medycznego”. W prezentowanym poniżej opracowaniu autorzy zwracają uwagę …

Back to top