– Kolejny dydaktyk naszej uczelni w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej

Logo instytutu medycznego na turkusowym tle
Kształcenie podyplomowe Pielęgniarek i Położnych w zakresie specjalizacji w dziedzinach pielęgniarstwa kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym przez Komisje powoływane przez Ministra Zdrowia.
Tym razem zaszczytną funkcję Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki będzie pełnił nauczyciel akademicki PWSZ w Głogowie – dr n. o zdr. Piotr Jerzy Gurowiec.
Powołanie jest wyrazem uznania dla wiedzy i doświadczenia Pana doktora, zatem gratulujemy tego wyróżnienia i cieszymy się, że mamy w swoim gronie tak wybitnego specjalistę.
Back to top