– Państwowa Komisja Egzaminacyjna

Logo instytutu medycznego na turkusowym tle

Kształcenie podyplomowe Pielęgniarek i Położnych w zakresie specjalizacji w dziedzinach pielęgniarstwa kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym przez Komisje powoływane przez Ministra Zdrowia.
Tym razem zaszczytną funkcję Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki będzie pełnił nauczyciel akademicki PWSZ w Głogowie – dr n. o zdr. Piotr Jerzy Gurowiec.
Powołanie …

Back to top