– Katastrofa Kadrowa Pielęgniarek i Położnych – o raporcie NIPIP

O tym, że w Polsce brakuje pielęgniarek i położnych mówi się od wielu lat. Nie wszyscy jednak zdajemy sobie w pełni sprawę z powagi sytuacji.
Polska jest w tzw. ogonie wśród krajów europejskich pod względem ilości pielęgniarek i położnych .  Podczas gdy w Norwegii i Szwajcarii jest ich nawet ponad 17 na jeden tysiąc mieszkańców, a w krajach zachodnich ok. 10, w Polsce mamy poważny problem z utrzymaniem stanu 5,2 pielęgniarki na tysiąc mieszkańców.  A lepiej nie będzie. Średnia wieku pielęgniarek i położnych w naszym kraju, to odpowiednio: 53,2 oraz 51 lat. Ponad 27% obecnie wykonujących zawód ma już uprawnienia emerytalne i w każdej chwili może odejść z zawodu. Aż 38% pielęgniarek ma 51 i więcej lat (podobnie jest w przypadku położnych). Oznacza to, że ciągu najbliższych 9-10 lat z zawodu stopniowo odejdzie ponad 146 tys. spośród 232 tys. dziś czynnych zawodowo  pielęgniarek. Ile młodych, świeżo wykształconych pielęgniarek i położnych w tym czasie wejdzie na rynek pracy?
Obecnie w Polsce rocznie uprawnienia do wykonywania zawodu uzyskuje 5,6 tys. absolwentów. Tymczasem aby utrzymać obecny poziom zatrudnienia w służbie zdrowia (5,2 pielęgniarki na 1 tys. mieszkańców) potrzebnych jest 10 tys. absolwentów rocznie! Jeśli chcemy osiągnąć założenia wskazane w Polityce Wieloletniej Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce przyjętej przez Rząd RP (wskaźnik 9,4), należy kształcić w zawodzie 20 tys. rocznie!
W związku z problemem zastępowalności pokoleniowej w zawodach pielęgniarki i położnej, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, podejmuje wiele inicjatyw ograniczających to niepokojące dla zawodu i społeczeństwa zjawisko, wskazując na konieczność znaczącego zwiększenia liczby osób kształcących się na studiach pielęgniarskich i położniczych.  Jak wskazuje NIPIP, aby poprawić sytuację i osiągnąć założone cele i bezpieczeństwo, konieczne jest przede wszystkim:
– zwiększenie liczby miejsc i wydziałów na kierunku pielęgniarstwa oraz położnictwa w każdym województwie,
– wprowadzenie stypendiów,
– promowanie zawodów wśród absolwentów szkół średnich.
Back to top