– Doświadczenia z międzynarodowego wydarzenia

Studentka kierunku Inżynieria i logistyka producji PWSZ w Głogowie, Pani Dominika Konieczna, zdobywała nowe doświadczenia podczas ważnego wydarzenia o charakterze międzynarodowym.

Na zaproszenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nasza studentka wzięła udział w IV edycji Energy Industry Mixer, które odbyło się w Legnicy. To międzynarodowe spotkania networkingowego oparte na strukturze spersonalizowanych spotkań w stylu speed dating pomiędzy samorządami a przemysłem energetycznym. Reprezentanci samorządów i przedsiębiorstw rozmawiali z przedstawicielami firm przemysłowych o efektywności energetycznej, recyklingu, biogazu/biometanu oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Nasza studentka była wolontariuszką tego wydarzenia oraz moderatorką indywidualnych spotkań. Było to zupełnie nowe doświadczenie, które z pewnością pozwoliło na zdobycie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności.

Back to top