– Ogólnopolski Kongres Historii Medycyny

Studentki oraz wykładowcy kierunku pielęgniarstwo w naszej uczelni reprentowały PANS w Głogowie podczas Ogólnopolskiego Kongresu Historii Medycynyw setną rocznicę I Zjazdu Polskich Historyków Medycyny i Farmacji (1924-2024). Wzięły w nim udział osoby zainteresowane dziejami medycyny w Polsce i za granicą. Spotkanie było też formą hołdu złożonego pionierom polskiej historii i filozofii medycyny jako dyscyplin naukowych i jako przedmiotów w nauczaniu akademickim, inicjatorom I Zjazdu Polskich Historyków Medycyny.

Otwarcie Kongresu nastąpiło w Auli Uniwersytetu Wrocławskiego, a obrady toczyły się w siedzibie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Po raz pierwszy w ramach Kongresu odbyła się Sesja Pielęgniarska, podczas której głogowską uczelnię reprezentowały czynnie dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor oraz studentki, członkinie Studenckiego Koła Naukowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Instytucie Medycznym PANS w Głogowie – Pani Karolina Baszyńska i Pani Karolina Reimann – obecnie już absolwentka naszej Uczelni. Zaprezentowane prace to: „Historia działalności Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego” – Elżbieta Garwacka-Czachor i Karolina Reimann oraz „Dolnośląskie pielęgniarki wyróżnione Medalem im. Florence Nightingale” – Karolina Baszyńska i Elżbieta Garwacka-Czachor. W wydanej monografii znalazł się nasz artykuł o historii PTP na Dolnym Śląsku. W kongresie uczestniczyły także dr n. o zdr. Dorota Milecka – Dyrektor Instytutu Medycznego oraz studentka Kinga Krause.

Kongres był też okazją do nawiązania wielu kontaktów, w tym międzynarodowych z wybitnymi postaciami polskiej medycyny.

Back to top