– Aktywność naukowa absolwentki pielęgniarstwa

Kształcenie nowych pokoleń pielęgniarek to zadanie realizowane na studiach I stopnia. Przygotowanie pielęgniarek do aktywności dydaktycznej  i naukowej, to z kolei zadanie związane z prowadzeniem studiów II stopnia. Instytut Medyczny naszej uczelni dba o rozwój naszych studentów i absolwentów z nadzieją na wzmocnienie kadry dydaktycznej na kierunku pielęgniarstwo. Doskonałym tego przykładem jest aktywność absolwentki PANS w Głogowie – Pani mgr Patrycji Marczak, która na swoim koncie ma już dwie publikacje, co pozwala na myślenie o dalszym rozwoju naukowym w ramach studiów doktoranckich.

Obecnie ukazał się artykuł mgr Patrycji Marczak oraz dr n. o zdr. Doroty Mileckiej w BMC Nursing ( BioMedCentral nursing part of Springer Nature) z afiliacją Medical Institute, State University of Applied Sciences in Głogów, Piotra Skargi 5 Street, 67-200, Głogów, Poland:
Professional burnout of nurses and the level of rationing of nursing care: an observational preliminary study.
https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12912-024-01940-x

Na uwagę zasługuje fakt, iż artykuł został opublikowanyw recenzowanym czasopiśmie o otwartym dostępie, skupiającym się na opiece pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych, metodach badań pielęgniarskich, świadczeniu usług pielęgniarskich, ich wykorzystaniu i ocenie. W czasopiśmie publikowane są także badania dotyczące: zarządzania i przywództwa w pielęgniarstwie, sztucznej inteligencji w praktyce pielęgniarskiej oraz pielęgniarstwa środowiskowego.

Artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej pod kierunkiem dr n. o zdr. Doroty Mileckiej.

Mamy nadzieję, że stanie się on przykładem i zachętą dla innych studentów do publikowania własnych badań naukowych w prestiżowych i wysoko punktowanych pismach naukowych, które zapewniają także promocję naszej uczelni w Polsce i na świecie.

Back to top