– Instytut Medyczny

10 maja br. w PANS w Przemyślu odbyła się XIV Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej. Laureatką Olimpiady została  Judyta Homoncik z Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, II miejsce zajęła Kamila Zacharewicz z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, III miejsce Oskar Soczyński z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Głogowie reprezentowała Amelia …

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej składamy wyrazy uznania dla Pielęgniarek, Położnych oraz Pielęgniarzy, a także życzenia wytrwałości i pogody ducha, której nieustannym źródłem jest wdzięczność pacjentów.Dodatkowe słowa uznania kierujemy do Pielęgniarek, Położnych oraz Pielęgniarzy, którzy wypełniają zadania nauczycieli akademickich, godząc jednocześnie obowiązki związane z pracą w szpitalu, z pracą na Uczelni.
Misja związana …

Studenci III roku pielęgniarstwa przeprowadzili zajęcia edukacyjno – profilaktyczne dla młodzieży klas pierwszych i drugich Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie. Temat zajęć brzmiał: „Zdrowy styl życia – świadomy konsument”. Dla studentów było to kolejne bezcenne doświadczenie w zakresie realizacji zadań przypisanych pielęgniarce, tym bardziej, że za niecałe dwa miesiące, po zdaniu egzaminów dyplomowych …

W dniach 17-18 kwietnia br. w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie odbyła się  III Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa, której tematem przewodnim była „Opieka pielęgniarska i jej aspekty ekonomiczne”.

Temat Konferencji wpisuje się w ustanowione przez ICN hasło obchodów tegorocznego Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek (IND): Nasze pielęgniarki. Nasza Przyszłość. Kluczowa Siła Ekonomiczna Opieki Zdrowotnej. Tym razem …

Back to top