– PWSZ w Głogowie podpisała porozumienie

PWSZ w Głogowie jest jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie utworzenia Miedziowego Centrum Rozwoju Gospodarczego.  Powstanie ono w Głogowie i będzie jedenym z najważniejszych nowych projektów rozwoju w subregionie legnicko-głogowskim. Jego celem będzie zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz pozyskanie kolejnych inwestorów.  MCRG ma wspierać cały obszar gospodarczy od inkubatora przedsiębiorczości, startup-ów, po dużych inwestorów chcących lokować swoje zakłady w regionie.

„Dziś zrobiliśmy pierwszy, bardzo ważny krok (…). Gospodarka to system naczyń połączonych, każdy ma w nim swój udział, dlatego cieszę się, że tak liczne grono partnerów namówiliśmy do tego przedsięwzięcia” – powiedział prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Przemysław Bożek.

W przedsięwzięcie zainicjowane przez LSSE zaangażowały się: KGHM Polska Miedź S.A., cztery samorządy, cztery uczelnie wyższe, klaster lotniczy, a także organizacje wspierające biznes.

„Połączenie świata nauki, biznesu i samorządu, wydaje się taką współpracą, bez której niemożliwy jest rozwój ani gmin, ani samorządów, ani biznesu, ani uczelni (…). Myślę, że na tym porozumieniu skorzystają wszystkie strony i będziemy starali się je prowadzić właśnie tak, aby każdy z uczestników tego przedsięwzięcia miał korzyści” – mówił podczas uroczystego podpisania listu intencyjnego Adam Bugajczuk, wiceprezes ds. rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Sygnatariuszami porozumienia o współpracy są:

 • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, przy udziale Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego LSSE,
 • KGHM Polska Miedź,
 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej
 • Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG”,
 • Gmina Miejska Głogów,
 • Gmina Głogów,
 • Gmina Kotla,
 • Gmina Jerzmanowa,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie,
 • Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy,
 • Politechnika Wrocławska wraz z filią w Legnicy,
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach,
 • Dolnośląski Klaster Lotniczy.
Back to top