– list intencyjny

PWSZ w Głogowie jest jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie utworzenia Miedziowego Centrum Rozwoju Gospodarczego.  Powstanie ono w Głogowie i będzie jedenym z najważniejszych nowych projektów rozwoju w subregionie legnicko-głogowskim. Jego celem będzie zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz pozyskanie kolejnych inwestorów.  MCRG ma wspierać cały obszar …

Back to top