– Zaproszenie

Instytut  Medyczny oraz działające w jego obrębie Koła Naukowe zapraszają w dniu 16 maja 2024 r. godz. 8.30 ( aula w budynku B) na uroczyste spotkanie z okazji obchodzonego w maju Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej. Spotkanie będzie połączone z zakończenim III edycji Szkoły Zdrowia prowadzonej przez studentów pielęgniarstwa, podczas którego wręczone zostaną certyfikaty uczestnikom Szkoły Zdrowia.
Gospodarzami spotkania będą:
Studenckie Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
Studenckie Koło Naukowe Symulacji Medycznej Stanów Nagłych w Pielęgniarstwie
Nauczycielskie Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa  Pielęgniarskiego
Back to top