– Zapobiec przestępstwom

Postępująca reifikacja człowieka należy do głównych powodów rozwoju przestępczości przeciwko porawom człowieka. Jej przejawem współcześnie jest handel ludźmi. Jest to zjawisko przybierające na sile na kontynencie europejskim. Specjaliści z zakresu przeciwdziałania przestępczości zwracają uwagę na konieczność podejmowania szeroko zakrojonych kampanii edukacyjnych i informacyjnych.  Działania takie prowadzi Komenda Powiatowa Policj iw Głogowie, która zorganizowała specjalne spotkanie dla  studentów PWSZ w Głogowie. Wykład poświęcony zagrożeniom przestępstwami przeprowadziły funkcjonariuszki Wydziału Prewencji KPP w Głogowie z Zespołu do spraw profilaktyki społecznej: Emilia Molisak oraz sierż. sztabowy Emilia Reguła. Dotyczył on szeroko pojętego handlu ludźmi (prostytucja, porwania, dyskoteki, zmuszanie do przestępstw, żebractwo i in.). W spotkaniu uczestniczyli studenci I roku kierunku Pielęgniarstwo. Planowane są też kolejne wykłady dla innych grup studentów.

Back to top